PEGI 3 Pan-European Game Information (PEGI)

verdrukken scholen creativiteit?


Het huidige schoolsysteem is ontstaan ten behoeve van de tweede industriële revolutie. Geschoold personeel was nodig voor de ontwikkelingen van die tijd. Verschillende onderwijsniveaus werden in het leven geroepen, parallel met de posities die binnen de organisaties nodig waren. De belangrijkste vakken werden deze die het meest bruikbaar waren binnen de industrie van toen. Kinderen werden weggeleid van hun interesse omdat het niet één van die belangrijkste vakken was. Daar kon je geen job mee krijgen, toch?

De wereld is gebaseerd op academici, het zijn de universiteiten van toen die het niveau bepaalden en dit nog steeds doen. Een systeem dat zichzelf in stand houdt. Het probleem is dat briljante creatieve mensen vandaag denken dat ze waardeloos zijn door zich te meten binnen dit systeem. Waar zij goed in waren op school, was niet belangrijk of werd gestigmatiseerd.

Door de combinatie van bevolkingsgroei en toegang tot kennis zullen de komende jaren meer mensen een diploma halen dan iedereen uit de geschiedenis samen. Diploma's worden waardeloos! Bedrijven willen steeds hogere diploma's. Het probleem is academische inflatie.

Sir Ken Robinson stelt dat ons idee over intelligentie moet worden herzien. Ons onderwijssysteem heeft jarenlang roofbouw gepleegd op ons menselijk vermogen. De creativiteit, persoonlijke interesses en aanleg voorop. Wij zien de toekomst van onze kinderen niet. Maar zij zullen die wel zien. Laten we ze voorbereiden op een duurzaam leven.